ZERTIFIKATEJOURNAL

Solactive Artificial                                                      Příští revoluce

Čerstvě se na trh dostal například certifikát na Solactive Artificial Intelligence Performance Index. Tento barometr se snaží pokrýt celou oblast umělé inteligence. Index má 14 až 20 členů, kteří pocházejí ze subsektorů AI, a to platforem pro hardware a software, aplikací a „Big Data“. Podstatnými kritérii při výběru jednotlivých kandidátů je příbuznost obchodního modelu k umělé inteligenci a kvalitní finanční ukazatele. V úvahu se nakonec berou jen finančně nejsilnější akcie, které jsou vybrány podle hodnotového žebříčku, který je každého půl roku přehodnocován. Tento AI barometr kalkuluje a upravuje společnost Solactive. Poměrně mladý koncept se sice musí nejprve osvědčit, ale při pohledu na vývoj akcií jako je Alibaba, Amazon, Facebook, Nvidia a Tencent to vypadá, že je tato strategie logická a velmi slibná.

Více 

   K+S                                                                              Burziáni očekávají boom

Velmi dobré tržní prostředí hrálo do karet německé společnosti K+S, která působí v oblasti chemického průmyslu. Tento výrobce dusíkatých hnojiv dosáhl ve druhém kvartále meziroční zvýšení prodejů o 1,4 procenta na 742 milionů EUR. Operativní zisk (EBIT I) dokonce vzrostl o 90 procent na 28,5 milionu EUR. Navzdory dobrým výsledkům se tato euforie nepřenesla na burzu. K+S akcie, které se kotují v segmentu MDAX,  reagovaly  prudkým poklesem. Ovšem v příštím roce společnost očekává další výrazný posun v ziskovosti. Než k tomu dojde, může nastat krátkodobá stagnace. Prostřednictvím discount certifikátu mají investoři možnost na takovém scénáři profitovat.  

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt