ZERTIFIKATEJOURNAL

3D Printing Index                                                        Druhé jaro

Dle analytických předpokladů by se objem globálního trhu s 3D tiskem mohl do roku 2030 zvýšit na 22,6 miliardy eur. V roce 2015 to bylo pouze 1,9 miliardy eur. Experti tvrdí, že: „Rostoucí masové využití nové 3D technologie tak ve sledovaném období do roku 2030, umožní průměrný růst segmentu o 18 procent ročně.“ Na tomto očekávaném růstu budou pravděpodobně nejvíce profitovat výrobci technologie 3D tisku, stejně jako výrobci příslušných surovin, protože tento růst probíhá dynamicky a okamžitě. Akcie deseti takto vybraných společností jsou zohledněny v certifikátu o Solactive 3D Printing Total Return Indexu. 

Více 

   Varta                                                                             Insiderům na stopě

V roce 2019 patří akcie koncernu Varta k nejúspěšnějším a dosáhly zhodnocení téměř 74 procent. Ale zdá se, že v současném kurzu je zohledněna i budoucí růstová perspektiva tohoto předního výrobce baterií. Z pěti analytiků, kteří se dlouhodobě zabývají oceněním koncernu Varta, jen dva dávají doporučení k nákupu a zbývající tři doporučují titul „držet“. V této souvislosti je nápadný „insider“ člena dozorčí rady Michaela Tojnera, který využil zaměstnaneckého programu na nákup akcií. Prostřednictvím discout certifikátu od Commerzbank je možné dosáhnout maximálního výnosu ve výši 6,0 procent za podmínky, že akcie zůstane do 20 prosince nad úrovní 37 eur.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt