ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 84/2015

Steffen Kapraun

UBS

čislo 2015/84 - 01.05.2019

Nálady a emoce mohou pravidel­ně určovat dění na finančních tr­zích. Každý den se na diskuzních fórech účastní on­line nespočet investorů a finančních expertů, píší své názory komentáře do vý­znamných zpravodajských portálů nebo publikují krátké tweety na Twitteru. Ve své podstatě jsou ty­to aktivity velmi podobné dřívější formě živých diskusí a debat ko­naných přímo na burzovních par­ketech. Ovšem s jedním význam­ným rozdílem: veřejnou diskusi na internetu lze sledovat po celém světě a nonstop. Ovšem nikdo nemůže každý den zhodnotit miliony příspěvků na fórech, komentáře a tweety v reálném čase a následně z toho vyvodit příslušné závěry. Ale nejmodernější vysoce vý­konné počítače a inteligentní software to udělat dokážou. Big Data společnost StockPulse je jedním z průkopníků v oblasti tzv. Emotional Data Intelligence. Kro­mě vlastních metod umělé inteli­gence (AI) a Machine Learning To­ols vlastní společnost rovněž jedi­nečnou databázi obsahující něko­lik miliard sentiment­databází z fi­nančních trhů. Každý den StockPulse shro­mažďuje a analyzuje z celého svě­ta miliony komentářů, názorů a tweets ze sociálních médií, stejně jako tiskové zprávy k více než 54.000 akciím, indexům, měno­vým párům a komoditám. Tyto datové sady jsou plně automati­zovány, analyzovány, kontrolová­ny na spam a obsahový význam pro finanční trh, následně pak komprimovány do sentiment sig­nálů. Solactive Europe Big Data Sentiment Index zohledňuje hod­notový vývoj evropského akcio­vého portfolia, které je sestavo­váno na základě těchto sentiment databází. Akcie zahrnuté do inde­xu jsou vybírány čtvrtletně a v příslušný rozhodný den je upra­veno jejich váhové zastoupení tak, aby každá měla stejný podíl. Počet členů indexu byl stanoven na nejméně deset a maximálně 40 akcií. Chcete­li participovat na hod­notovém vývoji indexu Solactive Europe Big Data Sentiment, mů­žete se blíže zaměřit na Open End Index certifikát (ISIN DE000UBS1BX9). Další informace a prospekty týkající se cenných papírů jsou k dispozici na adrese ubs.com/keyinvest.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 84/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt