ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 84/2015

Pick of the Week

Varta Discount

čislo 2015/84 - 01.05.2019

V roce 2019 patří akcie koncernu Varta k nejúspěšnějším a dosáhly zhodnocení téměř 74 procent. Ale zdá se, že v současném kurzu je zohledněna i budoucí růstová per­spektiva tohoto předního výrobce baterií. Z pěti analytiků, kteří se dlouhodobě zabývají oceněním koncernu Varta, jen dva dávají doporučení k nákupu a zbývající tři doporučují titul „držet“. V této souvislosti je nápadný „insider“ člena dozorčí rady Michaela Toj­nera, který využil zaměstnaneckého pro­gramu na nákup akcií. Prostřed­nictvím discout certifikátu od Commerzbank je možné dosáh­nout maximálního výnosu ve výši 6,0 procent za podmínky, že akcie zůstane do 20 prosince nad úrovní 37 eur.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 84/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt