ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 85/2015

Dirk Hess

Citigroup

čislo 2015/85 - 29.05.2019

Kromě německého akciového in­dexu DAX jsou v Evropě i další akciové indexy například CAC 40 a IBEX 35, které mají také co na­bídnout. Proto může mít pro in­vestory smysl se také podívat na jiné evropské akciové trhy. Dob­rým příkladem je francouzský Cotation Assistée en Continu (CAC 40). Dle tržní kapitalizace a objemu obchodů zohledňuje index 40 největších společností a je kalkulován jako cenový (price) in­dex, takže výplaty dividend nej­sou do jeho hodnoty zohledněny. Za poslední tři roky má index vý­nos téměř 7 procent ročně. Ně­mecký index DAX, navzdory za­počteným dividendám, dokázal ve stejném období zhodnotit něco málo přes 6 procent. V CAC 40 není žádný sektor zastoupen s více než 15 procenty. Tři společnosti s největší va­hou jsou ropná společnost Total, výrobce luxusního zboží LVMH a farmaceutický gigant Sanofi. CAC 40 má v současné době ukaza­tel P/E (poměr cena/zisk) vyšší než DAX. Na základě očekáva­ných příjmů je CAC 40 pro příš­tích dvanáct měsíců oceněn ve výši 16,5 což je vyšší než DAX (14,5). Dividendový výnos fran­couzského benchmarku aktuálně činí 3,4 procenta (DAX 3,1 pro­centa). Pro Francii v současnosti ho­voří také poněkud lepší ekono­mické perspektivy. Evropská ko­mise ve své poslední prognóze na rok 2019 očekává růst francouz­ské ekonomiky ve výši 1,3 pro­centa, v Německu jen 0,5 pro­centa. Také u Španělska jsou očekávání Evropská komise op­timistická a předpokládá se eko­nomický růst ve výši 2,1 procen­ta. Hlavní index španělské burzy (Bolsas y Mercados Españoles), Iberia Index (IBEX 35), je rovněž kalkulován jako price index. Ač­koli jeho nedávná performance zaostává za indexyCAC 40 a DAX 30, současné ocenění (P/E ve vý­ši 13,4) ponechává prostor pro zlepšení. Problémem může být velká váha finančního sektoru, která aktuálně dosahuje přibližně 30 procent. Investoři, kteří hledají pozitivní impulsy po evropských volbách ve výše zmíněných státech, mo­hou rozšířit své portfolio o investi­ce do hlavních akciových indexů Francie a Španělska. Je možné využít i pákové produkty s nízkým pákovým efektem, jejichž hodnota je navázána na performance inde­xů CAC 40 nebo IBEX.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 85/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt