ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 84/2015

Deutsche Aufsteiger Index

Sázka na budoucnost

čislo 2015/84 - 01.05.2019

Každé tři měsíce rozhoduje Deut­sche Börse o složení německých akciových indexů DAX, MDAX, TecDAX a SDAX. Ceny nových potenciálních kandidátů jsou vý­razně nadprůměrné zpravidla již dlouho před skutečnou obměnou indexů. Koneckonců musí inves­tiční a podílové fondy, které kopí­rují příslušný index přizpůsobit (tzn. aktualizovat) odpovídajícím způsobem svá portfolia a zohled­nit nově vybrané akcie do indexu. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 84/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt