ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 83/2015

Náklady fondů

Konečně transparentní

čislo 2015/83 - 03.04.2019

Finanční produkty nebyly nikdy tak transparentní jako dnes. Nová pravidla EU poskytují lepší přehled o nákladech, a to i pro fondy. V nově zveřejněné studii zkoumala a porovnala ratingová agentura Morningstar celkové náklady fondů. Jde o první výpočty tohoto druhu. Náklady jsou tak poprvé kumulovány do jednoho čísla. Jedná se o průběžné náklady, které jsou odečteny od majetku fondu. Fondové společnosti o těchto nákladech jednotlivě informují v prospektu, ve fondových brožurách a výročních zprávách, nikoli však souhrnně. Rovněž populární žebříčky fondů zohledňují všechny tyto náklady podle dosažené performance, ale neprezentují je v detailech. To se týká především dvou velmi důležitých dílčích nákladových položek: poplatků za úspěch a nákladů na obchodování (tj. když manažer koupí a prodává cenné papíry fondu). V centru analýzy jsou téměř výhradně provozní náklady. Rozdíl v reálných nákladech je mezi některými produkty obrovský. Nejběžnější položkou opakovaných poplatků jsou poplatek pro správce fondu, roční poplatek za management nebo správu. Podle společnosti Morningstar je v průměru požadováno 1,3 procenta u aktivně spravovaných akciových fondů a 0,7 procenta u dluhopisových fondů. Kromě toho existují další náklady, které snižují celkovou performance. Důležitou položkou jsou poplatky za zhodnocení. Konečné náklady jsou tak pro investory přibližně o polovinu vyšší než „čistý“ manažerský poplatek. Akciové fondy následně dosahují ročních průměrných nákladů 1,9 procenta. Alternativní investiční fondy uplatňující zajišťovací strategie mají průměrné náklady dokonce ve výši 2,3 procenta.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 83/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt