ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 82/2015

Nové kritérium u produktů:

Komplexnost

čislo 2015/82 - 06.03.2019

Cenné papíry lze posuzovat podle několika kritérií. Mezi ně patří především výnos, riziko, likvidita a investiční horizont. Z pohledu evropských regulačních orgánů je nutné k tomu přidat ještě jedno kritérium: komplexnost příslušného cenného papíru. Klasifikace na komplexní (laicky: složité) a nekomplexní finanční produkty, hraje především ve finančním poradenství velmi významnou roli. Toto kritérium rozhoduje o tom, zda je možné nabízet cenný papír bez poradenství a v jakém rozsahu je nezbytné podrobné vysvětlení potenciálních rizik. Tak jak evropské regulační orgány v současnosti definují komplexnost, může být pro mnoho drobných investorů zavádějící. Současná evropská regulace stanovuje klasifikaci celých skupin investičních produktů. Například životní pojištění je klasifikováno jako nekomplexní a populární futures kontrakt na EURO STOXX 50 index je již považován za komplexní. Tato klasifikace je ovšem velmi obecná. Nezohledňuje (spíše ignoruje) rozdíly v jednotlivých produktových kategoriích. Klasifikace se hlavně zaměřuje na finanční produkt a méně na investora. Naopak u nově publikovaných vědeckých studií je místo finančního produktu zaměřena centrální pozornost přímo na investora. Podle nové definice se finanční produkt nepovažuje za komplexní (složitý), pokud investor může kdykoliv stanovit přesnou hodnotu své investice. Nicméně pokud nejsou k dispozici přesné informace o hodnotě finančního produktu a investor musí při stanovení jeho hodnoty počítat s velkým cenovým „překvapením“ tak platí, že čím větší je toto překvapení (při cenové kalkulaci), tím komplexnější je produkt.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 82/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt