ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 81/2015

Generace myslitelů odchází

Roboti nastupují

čislo 2015/81 - 06.02.2019

Byl jedním z posledních mohykánů: Bill Gross vybudoval společnost Pimco ve velmi úspěšné finanční impérium. Gross byl uctivě titulován jako „Král dluhopisů“ a celé generaci profesionálních manažerů fondů byl vzorem. Ale teď se Bill rozhodl skončit a odejít do důchodu. Tedy i 74letá investiční „hvězda“ došla k závěru, že čtyři roky plné potupných porážek je víc než dost. Od chvíle, kdy Gross přešel ke společnosti Janus Henderson, byla jeho investiční performance bídná a jeho klienti a největší obdivovatelé začali své prostředky přesouvat jinam. Gross není jedinou investiční „star“, která odchází. Globální odvětví investičních a podílových fondů se nachází uprostřed generačních změn: charismatické investiční hvězdy fáze budování impérií, jsou postupně nahrazovány počítačovými programy a technokratickými a méně podnikatelsky smýšlejícími mladými manažery. Je to odchod generace zakladatelů. Těch několik málo zbývajících členů exkluzivního klubu starých, bílých mužů, kteří založili své vlastní investiční společnosti před několika desítkami let, dosáhlo věku 70 let nebo jsou ještě starší. Nyní se postupně stahují. Některé z nich, jako Warren Buffett nebo George Soros stále veřejně prezentují některé své názory, ale skutečná investiční rozhodnutí již předali do jiných rukou. Jiní jako Gross to vzdali. A někteří prostě tento svět opustili, tak jako John Bogle, duchovní otec indexových fondů a zakladatel druhé největší globální investiční společnosti Vanguard. John zemřel před třemi týdny. Odvětví fondů ztrácí nejen velká jména, ale i myslitele. Následníci společnosti Grosse nebo Bogla postrádají charismatické nebo někdy dokonce i egoistické rysy svých předchůdců. V budoucnu budou data a investiční roboti důležitější než hvězdy.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 81/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt