ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 78/2015

ESMA ustoupila

Zákaz „Inliners“ neplatí

čislo 2015/78 - 31.10.2018

Dobrá zpráva pro emitenty a stoupence exotických warrantů: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Autority – ESMA) explicitně vyjmula Inline-, Stay-High- a Stay-Low- warranty ze svého zákazu binárních opcí. ESMA již koncem minulého roku oznámila, že chce prodej binárních opcí drobným investorům zakázat. Od zavedení zákazu (02.07.18) převládala nejistota, zda se zákaz týká také „Inliner“ warrantů. Především z opatrnosti emitenti certifikátů raději svoji nabídku pro drobné investory utlumili. Německá profesní asociace Deutsche Derivate Verband (DDV) argumentovala, že cenné papíry nabízené emitenty certifikátů se výrazným odlišují od kritizovaných binárních opcí. Zejména jsou transparentnější, a prokazatelně cílí na zkušené investory, kteří jsou schopni odhadnout riziko. ESMA tento úhel pohledu potvrdila svým současným rozhodnutím. Cenné papíry, které jsou vyjmuty z těchto opatření, musí splňovat tři kritéria: emitent nesmí brát na sebe tržní rizika spojená s finančním nástrojem a vydělávat jen na dříve deklarovaných nákladech. Kromě toho musí být cenné papíry doplněny emisním prospektem. První dvě kritéria byla v případě „Inliners-“ beztak již splněna. Kromě toho nyní platí i minimální doba trvání v délce 90 dnů. Doposud byly emitovány i jednotlivé cenné papíry s kratší dobou trvání. DDV hodnotí tento úspěch jako pozitivní signál pro další sporné otázky. Zbývá ještě objasnit, že warranty a Turbo certifikáty nespadají pod takzvané Contracts for Difference (CFDs), na které ESMA rovněž uvalila přísná pravidla.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 78/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt