ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 76/2015

Strukturované produkty

Jsou plně etablovány

čislo 2015/76 - 03.10.2018

V Německu se téměř 56 procent drobných retailových investorů více než deset let zabývá strukturovanými cennými papíry. To je výsledek ankety německé profesní asociace – Deutsche Derivate Verband (DDV), která byla provedena společně s šesti významnými finančními portály. Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 3 716 respondentů. Obvykle se jednalo o dobře informované investory, kteří se rozhodují sami bez finančního poradce. Ještě 13 procent dotázaných uvádí, že se certifikáty zabývají po dobu pěti až deseti let. Deset procent pak při svých investičních rozhodnutích zohledňuje strukturované cenné papíry již po dobu od tří do pěti let a devět procent se certifikáty zabývá po dobu jeden až tři roky. Pouze dvanáct procent z respondentů se touto investiční formou začalo zabývat v nedávné minulosti. Většina dotázaných investorů se problematikou strukturovaných cenných papírů aktivně zabývala jak před, tak během i rovněž po odeznění finanční krize. Právě v obtížných tržních situacích, které jsou určovány množstvím geopolitických a ekonomických problémových oblastí, rozpoznává stále více investorů smysluplnost těchto produktů a zohlední je při svých úvahách v kontextu široce diverzifikovaných investičních portfolií. Investoři by však měli nakupovat pouze finanční produkty kterým rozumějí a které odpovídají jejich individuálním výnosově­rizikovým profilům.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 76/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt