ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 85/2015

Sustainability:

především dobrý pocit

čislo 2015/85 - 29.05.2019

Pro téměř 20 procent německých investorů do strukturovaných produktů jsou v rámci alokace portfolia velmi důležité etické, sociální a environmentální aspekty. Každý čtvrtý z respondentů uvádí, že tato kritéria stále více používá při svém investičním rozhodování. Výsledky květnového dotazníkového šetření (provedené německou profesní organizací Deutsche Derivate Verband) ukazují, že asi pro polovinu z dotazovaných investorů nejsou eticko­ekologické aspekty významné. Vybraného online průzkumu velkých finančních portálů se zúčastnilo celkem 3394 respondentů. Jednalo se zpravidla o dobře informované investory, kteří se rozhodují sami, bez finančních poradců. Ovšem toto investiční téma již není okrajové a roste i zájem o odpovídající investiční příležitosti. Bohužel v minulosti chyběly pro toto investiční zaměření jednotné a transparentní standardy. Základní myšlenkou současných politických plánů je stanovit a definovat harmonizovaná kritéria pro tento typ investice. To by mělo vést k většímu rozšíření finančních produktů s eticko­ekologickým zaměřením. Kromě toho 62 procent respondentů (tj. o 11procentních bodů více než v uplynulém roce), vnímá svoji investici ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Strukturované cenné papíry mají také v tomto segmentu velmi důležitou roli, především jako nástroj pro smysluplné přimíchání do investičních portfolií.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 85/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt